Yaya V-neck dress in lurex blend

Yaya V-neck dress in lurex blend

Yaya V-neck dress in lurex blend